รับดูแลเว็บไซต์2017-02-28T18:41:35+07:00

รับอัพเดทเว็บไซต์ และดูแลเว็บไซต์ วางแผนพัฒนาเว็บ

 • ช่วยคุณประหยัดเวลาในการอัพเดทข้อมูล ทั้งเว็บไซต์ social ต่างๆ 

 • ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานประจำ ไม่ต้องแบกรับค่าสวัสดิการและปัญหาต่างๆ

 • เหมาะสำหรับบริษัทที่ไม่มีแผนกกราฟฟิค หรือ คอมพิวเตอร์ ที่จะคอยอัพเดทข้อมูลลงเว็บไซต์ และงานกราฟฟิคต่างๆ

 • ไม่ทิ้งงาน เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ  เช่น งานกราฟฟิค, ออกแบบเว็บไซต์, การตลาดออนไลน์, social media

 • เราทำงานเป็นระบบ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในแต่ล่ะด้าน จึงทำให้งานเสร็จเร็ว ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ค่าบริการรับอัพเดทเว็บไซต์ และดูแลเว็บไซต์

PACKAGE 1

1,900รายเดือน
 • รับอัพเดทเว็บไซต์ และดูแลเว็บไซต์ขนาด 1-5 หน้า
 • ทำ SEO ON PAGE อย่างละเอียด
 • อัพเดทข้อมูล,ข่าวสาร,โปรโมชั่น
 • อัพเดทรูปภาพใหม่ๆ 10 ภาพ
 • สำรองข้อมูลเว็บไซต์

PACKAGE 2

3,900รายเดือน
 • รับอัพเดทเว็บไซต์ และดูแลเว็บไซต์ขนาด 6-10 หน้า
 • ทำ SEO ON PAGE อย่างละเอียด
 • อัพเดทข้อมูล,ข่าวสาร,โปรโมชั่น
 • อัพเดทรูปภาพผลงานใหม่ๆ 30 ภาพ
 • สำรองข้อมูลเว็บไซต์
 • ดูแลให้ความช่วยเหลือแนะนำระบบต่างๆในเว็บ
 • ออกแบบกราฟฟิคแบนเนอร์ 1 รายการ

PACKAGE 3

5,900รายเดือน
 • รับอัพเดทเว็บไซต์ และดูแลเว็บไซต์ขนาด 11-20 หน้า
 • ทำ SEO ON PAGE อย่างละเอียด
 • อัพเดทข้อมูล,ข่าวสาร,โปรโมชั่น
 • อัพเดทรูปภาพผลงานใหม่ๆ 50 ภาพ
 • สำรองข้อมูลเว็บไซต์
 • ดูแลให้ความช่วยเหลือแนะนำระบบต่างๆในเว็บ
 • ออกแบบกราฟฟิคแบนเนอร์ 2 รายการ